Phone: - Email:

Medlemskap ungdom

Nedre aldersgrense 12 år

Er du 12 eller 13 år, må du trene sammen med en foresatt og har ikke mulighet til å trene alene.
Du må kjøpe et treningsprogram ved oppstart til kr. 350,- med treningsveileder, hvor foresatt er med, for å kvalitetssikre trening, mengde og teknikk.

Er du 14 eller 15 år, kan du trene egentrening og bli med på gruppetreningstimer, men du må kjøpe et treningsprogram ved oppstart til kr. 350,- med treningsveileder, for å kvalitetssikre trening, mengde og teknikk. Du må da ha godkjennelse fra foresatt, de må være med når du melder deg inn og signere på medlemskontrakten.

Er du 16 – 18 år, kan du trene egentrening, og du trenger ikke å kjøpe et treningsprogram ved oppstart om det ikke er ønskelig. Du må da ha godkjennelse fra foresatt, de må være med når du melder deg inn og signere på medlemskontrakten.