Løpetrening på gymbox

Vi starter med løpetrening på tirsdager og onsdager kl 17:30 – 18:00.

Tirsdagene vil man kunne ro også, på samme gruppetime.
Meldt deg på, det fylles fort opp!