Justering av pris

Fra og med juni (forfall 20. juni) så øker Gymbox prisene med kr 20,- på alle
medlemskap. 
Gymbox har ikke justert prisene på mange år, så nå må vi regulere de opp litt.
PS: Kom og prøv vår helt nye løfteavdeling med 3 nye
knebøystativer/markløftplattformer.
PPS: for dere som har faste betalinger, så må summen justeres i nettbanken med 20 kroner.